FOTOVOLTIKA

Možnosť využívať alternatívne zdroje, už dávno nie je výsadou len bohatých ale je to forma ako si zoptimalizovať svoje náklady pri zvyšujúcom  sa dopyte po elektrickej energii . Cena energií a rôznych distribučných poplatkov rastie a alternatívne zdroje sú možnosťou ako tento dopad na našu domácnosť či spoločnosť minimalizovať. Už malá investícia do alternatívneho zdroja dokáže správnou konfiguráciou a optimalizáciou podľa Vašich potrieb zabezpečiť svoju návratnosť do 5 rokov. Pri životnosti týchto systémov niekde na hranici 25 rokov sa Vám Vaša investícia nie len vráti ale ešte aj zarobí na niekoľko ďalších a to bez námahy.

Naša spoločnosť ponúka riešenia pre inštalácie veľkým spoločnostiam a za roky skúseností ktoré sme nazbierali ich chceme ponúknuť aj Vám. Ak máte záujem o využitie tejto možnosti pre seba, svoju rodinu, poskytujeme konzultácie, poradenstvo a pomoc pri inštalácii ako aj komplexné riešenie od vybavenia potrebných povolení až po pripojenie a spustenie. Pre tých odvážnejších ponúkame samo-montážne sety a asistenciu pri pripojení do siete odborným elektrikárom s potrebnými povoleniami, takéto riešenie nazývanie DIY ( Do IT Yourself – urob si sám) Vám značne znižuje náklady na splnenie si Vášho sna o nezávislosti na energiách.

Zoznam článkov