O spoločnosti

Spoločnosť Rasema s.r.o., vznikla v 2014 ako nástupnícka spoločnosť spoločnosti Tech-Art s.r.o. dlhoročne pôsobiacej ako obchodná spoločnosť zameraná na elektrotechniku, elektroenergetiku  a automatizáciu ako na Slovenskom trhu tak v zahraničí.

Zamestnanci spoločnosti zabezpečujú developing komplexných projektov v oblasti energetických celkov (FVE, kogeneračné jednotky, paroplynové jednotky atď.) taktiež v oblasti priemyselnej automatizácie (automatizácia priemyselných celkov).

Rozsah predmetu činnosti

 • Spracovávanie elektro-projektovej dokumentácie 
 • Dodávka, montáž, rekonštrukcia rozvádzačov 
 • Dodávka a montáž prevádzkových rozvodov silnoprúdu
 • Komplexná dodávka a montáž  zariadení merania a regulácie
 • Dodávka HW a SW  riadiacich systémov ABB, Siemens
 • Dodávka a montáž operátorských staníc, serverov a priemyselných operátorských panelov
 • Dodávka komplexných riešení  automatizácie a robotizácie na kľúč
 • Návrh, dodávka a montáž technologických zariadení
 • Tvorba aplikačných softvérov pre riadenie technológií, informačné systémy a vizualizáciu riadeného procesu
 • Tvorba aplikačného softvéru pre aplikačné systémy ABB, Siemens, Oracle, Microsoft atď.
 • Návrh, dodávka, montáž a riadenie elektrických pohonov (NN,VN,VVN)
 • Energetický audit v oblasti elektrických zariadení
 • Návrh, projektová činnosť a realizácia alternatívnych zdrojov energií (bioplynové, veterné, solárne, geotermálne elektrárne, atď.)
 • Návrh a realizácia protipožiarnych systémov pre rozvádzače
 • Kamerové a zabezpečovacie systémy na základe licencie MV
 • Servisná pohotovosť 24/7
 • Uvedenie do prevádzky, záručný a pozáručný servis,
 • Školenia
 • návrh, dodávka a montáž prístrojov pre analýzu plynov
 • návrh, dodávka a montáž systémov AMS ( EM )
 • návrh, dodávka a montáž procesných chromatografov, fotometrov a spektrometrov
 • návrh, dodávka a montáž laboratórnych spektrometrov
 • návrh, dodávka a montáž systémov merania ťahu, tlaku, žeriavových váh, dĺžky, rýchlosti, rovinatosti
 • uvedenie do prevádzky, záručný a pozáručný servis, školenia

Rozsah predmetu činnosti v oblasti VN

 • Záručný a pozáručný servis VN prístrojov a zariadení
 • Diagnostika VN prístrojov, zariadení a ochrán
 • Predaj náhradných dielov
 • Odborná šéfmontáž
 • Dodávka a montáž vn rozvádzačov (ABB, Siemens, Schneider)
 • Zapúzdrené vn rozvádzače (ABB)
 • Dodávka a montáž VN transformátorov
 • Spracovávanie elektro-projektovej dokumentácie VN
 • Návrh a realizácia riadenia VN rozvodní

Certifikácia

 • Spoločnosť má certifikovaný systém spravovania BOZP, PO a OOPP - zabezpečený externou spoločnosťou www.boz.sk
 • Spoločnosť v súčasnoti podlieha auditorskému dohľadu pre získanie certifikácie podľa ISO 9001 a ISO 14001.
 • Spoločnosť disponuje poistením do hodnoty 200.000 EUR pre škody spôsobené odbornou činnosťou.