Referencie

 • Kotol K1 (realizácia, upgrade, servis) (Košice)
 • Automatizácia hrubej deliacej linky plechov (Košice)
 • Automatizácia kotla tepelného hospodárstva Panavesio Litva
 • Úprava Level 2 automatizácie na export monitoringu (L.Mikuláš)
 • Automatizácia vodného hospodárstva  (Košice)
 • Automatizácia kyslíkového aparátu (servis – 5 rokov)
 • Automatizácia vodného diela Kostoľany nad Hornádom
 • Automatizácia výroby liehu (Leopoldov)
 • Autonómne energetické centrum 11 kW (Rejdová)
 • Automatizované robotické pracovisko balenia EKO Brikiet RUF (Krnča)
 • Automatizácia rôznych technologických celkov v SR
 • Výstavba FVE elektrární na Slovensku a v Maďarsku
 • Automatizácia FVE elektrární
 • Správa systémov Microscada na rozvodniach (Košice)
 • Automatizácia distribúcie materiálov a filtrácie (Lučenec)
 • Automatizácia linky na spracovanie Bentonitu (Kopernica)
 • Automatizácia a údržba systému riadenia PCL a BKR (Vranov)
 • Automatizácia liniek výroby syra (Kežmarok)
 • A mnoho iných aplikácií